Злочинність в країнах зарубіжжя

Сьогодні обсяг злочинності не тільки не зменшується за багатьма видами злочинів, але й, не зважаючи на зусилля правоохоронних органів, зростає. Значних змін зазнала не тільки кількісна складова злочинності, але і її якісні показники. Злочинність набуває нових форм, видозмінюється. З’явилися нові, раніше невідомі види злочинів, що викликають гостру суспільну реакцію. У наш час збільшилася кількість економічних злочинів. Зросла організованість, озброєність злочинних угруповань. Особливу стурбованість викликає те, що з кожним роком з величезною прогресією зростає рівень корисливих і корисливо-насильницьких злочинів.

ПЛАН

Вступ. ……………………………………………………………….….                     ..    3

I. Поняття злочинності та зокрема через гносеологічні корені. ……….                                                                                                               .. ….    5

I.1. Види злочинності та їх коротка характеристика. ………….   11

II. Поняття організованої злочинності у зарубіжній кримінології як виду злочинності та її особливості. ………………………………………….                                                               ….  14

III. Світові тенденції злочинності та боротьба з нею. ……………………….                                                                                            …  17

IV. Характеристика окремих злочинних організацій світу. ………………                                                                                                          …  20

Висновок. ………………………………………………………………………..  27

Список використаної літератури. ……………………………………..  29

Вступ

Сьогодні обсяг злочинності не тільки не зменшується за багатьма видами злочинів, але й, не зважаючи на зусилля правоохоронних органів, зростає. Значних змін зазнала не тільки кількісна складова злочинності, але і її якісні показники. Злочинність набуває нових форм, видозмінюється. З’явилися нові, раніше невідомі види злочинів, що викликають гостру суспільну реакцію. У наш час збільшилася кількість економічних злочинів. Зросла організованість, озброєність злочинних угруповань. Особливу стурбованість викликає те, що з кожним роком з величезною прогресією зростає рівень корисливих і корисливо-насильницьких злочинів. При цьому слід констатувати той факт, що також зростає ступінь їхньої суспільної небезпеки. Якби це не було загальновідомим, то дане перерахування можна було б продовжити.

Виходячи з вищевикладеного, слід зазначити, що за нинішніх умов попередження і боротьба зі злочинністю вимагають нових підходів, як до дослідження самої злочинності, так і до розробки більш дієвих заходів профілактики.

Злочинність – одна з найгостріших проблем суспільства згідно з результатами опитувань громадської думки, проведених в останній десятиліть. Люди багатьох країн ставлять її за значеністю на друге-третє місце після проблеми економічного характеру.

Злочинність – одна з найгостріших проблем суспільства; це складне соціальне явище, як, свідчить практика немає кордонів [7, 78].

Попри всі істотні розбіжності стосовно рівня злочинності в різних країнах першою і визначальною світовою тенденцією є її абсолютне та відносне зростання, — такий висновок робить експерт Європейського інституту вивчення злочинності В.В.Лунєєв.

Тому недаремно багато мислителів приділяють увагу цій проблемі. Перші думки з цього приводу можна знайти вже у Арістотеля і Платона. Які висловлювались щодо злочинності розглядаючи філософські проблеми суспільного устрою, етики людської поведінки. З початком формування суспільства сучасного типу увага до проблеми злочинності значно зросла. У XVIII ст. до неї зверталися Ч. Беккарія, Д. Дідро, Вольтер, К. Гельвецій, Ш.-Л. Монтеск’є, І. Бентам, Дж. Локк та інші видатні вчені. Вони вбачали причини злочинності суспільства та поганому вихованні громадян. Багато уваги злочинності приділили соціалісти-утопісти Т. Мор, А. Сен-Сімон, Ш. Фур’є, Р. Оуен та ін.

У різні роки дана проблема досліджувалась такими вітчизняними вченими, як Ю.М. Антонян, О.М. Бандурка, В.І. Бобков, І.А. Гельфанд, В.В. Голіка, І.М. Даньшин, Л.М. Давиденко, А.Ф. Зелінський, О.Ю. Шорстко та ін.

Над явищем, моделлю явища як визначають деякі науковці працювало досить багато світових вчених. Незважаючи на вклад науковців, заходів протидії злочинності державами світу, злочинність невпинно, інтенсивно зростає  не знаючи кордонів. Тому висвітлюючи тему свого дослідження я спробую розкрити зміст поняття злочинності, зокрема організованої злочинності, сучасний стан злочинності у деяких розвинутих країнах світу та боротьба з нею, засоби протидії злочинності.

 

 

Матеріал розміщений в категоріях: in Курсові роботи.
Якщо ротота Злочинність в країнах зарубіжжя Вам сподобалась або Ви хочете її обговорити будь-ласка пишіть.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • Transparent RSS Feed Transparent
  • Календар свят та подій

    Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання